Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE   LEVICE

Akcie

Vitajte na stránke policajtvvlv.wbl.sk v sekcii Akcie

 Posedenie pri guláši Lodenica - Hronovce 8.9.2018

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=2103611493040662

Varenie gulášových špecialit Jur nad Hronom 18.8.2018

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=2074413139293831

 

 8.ročník súťaže vo varení gulašových špecialit /príprava kohuta/ 14.7.2018 Mikula

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-v%C3%BDslu%C5%BEbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=2015889935146152

   

Na základe pozvánky od Územnej úradovni IPA v Nitre, ktorá dňa 12.5. 2018 organizovala II. ročník  súťaže vo varení gulášu na letisku v Nitre-Janíkovce. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo nášho občianskeho združenia Policajt vo výslužbe Levice.

Kladenie vencov k Pomníku padlých hrdinov II. svetovej vojny na Námestí Svätého Jakuba v Želiezovciach 26.03.2018

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-v%C3%BDslu%C5%BEbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1884762831592197

Valné zhromaždenie OZPVV-LV reštaurácia Witch club - Šárovce  24.02.2018

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-v%C3%BDslu%C5%BEbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1851544228247391

Posedenie pri guláši - Lodenica Hronovce  9.9.2017

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1681209068614242

Výročné Valné zhromaždenie WITCH Club v Želiezovciach 4.3.2017

https://www.facebook.com/pg/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1474413815960436 

Valné zhromaždenie OZ PVV-LV 29.10.2016 Santovka

https://www.facebook.com/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1347591695309316

VI. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít - Mikula

https://www.facebook.com/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1258054520929701

Rybárske preteky - Okoličná na Ostrove

https://www.facebook.com/Policajt-vo-výslužbe-Levice-233537616714735/photos/?tab=album&album_id=1224763847592102

V.Výročné Valné zhromaždenie  OZ PVV-LV        20.2.2016

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1165999233468564.1073741846.233537616714735&type=3

Mimoriadne Valné zhromaždenie OZ PVV-LV 24.10.2015  Santovka

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1096502057084949.1073741845.233537616714735&type=3

IX. ročník „ Súťaže vo varení gulášových špecialít“ Hronovce

Dňa 3.10. 2015 sa obci Hronovce konala súťaž vo varení gulášových špecialít. Na ktorej sa zúčastnili aj členovia OZ PVV – LV.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085877571480731.1073741844.233537616714735&type=3

IV. Výročné Valné zhromaždenie OZ PVV-LV  28.02.2015

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879502822118208.1073741841.233537616714735&type=3

Rekreačné stredisko LRS Kováčová

           V dňoch 29.10. - 31.10.2014 zorganizoval riaditeľ OZPVV-LV krátkodobú rekreáciu v LRS Kováčová.Napriek malému záujmu členov sa účastníci tejto rekreácie cítili výborne,využili najmä bazén s teplou liečivou vodou,procedúry ako podvodné masáže,klasické,parafín a pod.Po namáhavých úkonoch potom prišlo príjemné posedenie v bufete,kde dobrá nálada trvala do neskorého večera.Za umožnenie zrealizovať túto rekreáciu ďakujeme aj vedeniu generálneho riaditelstva.Škoda,že tak rýchlo ubehli tie tri dni.

                                                                                                                                             Béreš   Zoltán

                                                                                                                                         1. námestník riaditeľa                        http://www.facebook.com/media/set/?set=a.802669019801589.1073741840.233537616714735&type=3&uploaded=67             

Posedenie pri guláši - Školiace stredisko ZVJS Santovka 27.09.2014

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779066105495214.1073741839.233537616714735&type=3

VIII. ročník súťaže vo varení guláša a gulášových špecialít - Hronovce 20.9.2014

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775274815874343.1073741837.233537616714735&type=3

Tradície bez hraníc - Súťaž vo varení kapustnice 29.augusta 2014

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.764528790282279.1073741836.233537616714735&type=3

IV.ročník súťaže vo varení guláša - Mikula

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734125346655957.1073741835.233537616714735&type=3

III.Výročné Valné zhromaždenie OZ PVV-LV

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652864884782004.1073741834.233537616714735&type=3

Jesenné Valné zhromaždenie - Pohronský Ruskov

 

Dňa 12.10.2013 sa konalo V. Valné zhromaždenie OZ PVV - LV  v Pohronskom Ruskove - Kantíne za čo osobitne ďakujeme starostovi Pohronského Ruskova Ing. Ľudovítovi Nagyovi, ktorý nám umožnil byť v týchto priestoroch. Po vyčerpaní všetkých bodov programu a vecných diskusiách riaditeľ OZ PVV - LV Ľudovít Nemec zahájil pohostenie účastníkov výborným baraním perkeltom a gulášom z diviny. Fakt, že obe špecialitky boli výborné nasvedčovali prázdne nádoby, kde  sa volakedy perkelt a guláš nachádzali.  Pohostenie pripravili naši členovia p. Róbert Csudai a p. Gabriel Szolár, ktorí aktívne zastupujú naše občianske združenie na rôznych súťažiach vo varení guláša a gulášových špecialít. Samozrejme touto cestou chceme poďakovať aj novému členovi p. Jozefovi Stehlíkovi za sponzorský dar - baraninu. Valné zhromaždenie prebehlo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére s dobrou náladou za čo všetkým ďakujem.

                                                                                                                                                    Ľudovít Nemec

                                                                                                                                                        riaditeľ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566534216748405.1073741832.233537616714735&type=3

 

 

 

7. ročník "Súťaže vo varení gulášových špecialít" Hronovce

 

Krásne sobotné ráno  dňa 05.10. 2013 sa nieslo v duchu dobrej nálady, ktorá zavládla medzi súťažiacimi v Hronovciach. Súťažiaci sa zapojili do 7. ročníka súťaže vo vavrení gulášových špecialít. Na pozvanie starostu obce Hronovce sme sa tejto súťaže zúčastnili aj mi v zložení Ľudovít Nemec a Gabriel Szolár. Spolu sa zúčastnilo 25 družstiev vďaka čomu sa vzduchom niesli rôzne vône výborných gulášov  z diviny, hovädziny ako aj bravčoviny. Ale zároveň nás zvádzali aj vône pečenej klobásky a ryby. Pri vyhodnotení každý napäto čakal na ohodnotenie svojej práce. Členovia OZ PVV-LV sa nedali zahanbiť a umiestnili sa nádhernom prvom mieste.

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.562381307163696.1073741831.233537616714735&type=3

 

 

Želiezovské dni 2013

O tom, že máme aktívnych členov, svedčí aj fakt, že sa zúčastňujú rôznych podujatí. Okrem iného aj  súťaží vo varení guláša. Teto raz sa znova súťaži zúčastnil náš člen Gabriel Szolár a umiestnil sa na 2. mieste, k čomu mu srdečne blahoželáme. Súťaži sa zúčastil tiež náš člen Pavol Ivan, ktorý zastupoval OZ Mikulčan, ktorého je predsedom. Im sa podarilo získať 1. miesto. K jeho umiesteniu tiež gratulujeme. Už sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.554249814643512.1073741830.233537616714735&type=1

 

 

 

Súťaž vo varení guláša na obecných dňoch v Pohronskom Ruskove

Dňa 24. augusta 2013 sa konali XIV. obecné dni v Pohronskom Ruskove, kde prebiehali rôzne súťaže ako napríklad: súťaž vo varení guláša, oblúbená bola súťaž v pití piva, ktorej sa zúčastnil aj náš člen Eugen Katona a získal 3. miesto. Varenia guláša sa zúčastnilo tiež naše družstvo v zastúpení p. Roberta Csudaiho a p. Gabriela Szolára. Úspešne sme obsadili 1. miesto z 14-tich súťažiacich družstiev. Taktiež tejto súťaže sa zúčastnil aj p. Zsido Zoltán s manželkou, ktorí získali diplom. Počasie celej akcii prialo i keď sa zdalo, že každú chvílu bude pršať ale nestalo sa tak a  bolo príjemne pod mrakom. Každý kto sa zúčastnil obecných dní nielen že sa príjemne zabavil ale aj chutne najedol a občerstvil.

                                                                                                                                                                    Ľudovít Nemec

                                                                                                                                                                             riaditeľ

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542378599163967.1073741829.233537616714735&type=3

 

 

 

 

 

 

III. ročník súťaže vo varení guláša - Mikula

Dňa 13. 07. 2013 sa konal III. ročník varenia guláša v obci Mikula, ktorej prialo aj nádherné  počasie a vo veľkej miere aj výborná atmosféra či už medzi súťažiacimi alebo návštevníkmi podujatia. Za OZ PVV - LV sa tejto súťaže zúčastnili p. Róbert Csudai a p. Ľudovít Nemec, ktorý boli úspešný a získali ozdobný lopárik a diplom. Po vyhodnotení súťaže nasledovala ochutnávka gulášov, samozrejme aj organizátori zabezpečili výborné druhy gulášov ako napríklad z baraniny, paprčiek, bravčoviny a iné občerstvenie. K dobrej nálade prispela aj živá hudba. Zábava na akcii gradovala až do neskorého večera.

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520937737974720.1073741828.233537616714735&type=3

 

 

RYBAČKA NA JAZERE  - OKOLIČNÁ

Dňa 20.4.2013 usporiadalo OZ PVV Komárno súťaž v rybolove, kde na pozvanie riaditeľa OZ PVV Komárno p. Michala Čačka sa tejto súťaže zúčastnili aj členovia OZ PVV - LV p. Robert Csudai a p. Gabriel Szolár. Keďže v súčastnej dobe je jazero Ester v rekonštrukcii, odrazilo sato aj na slabých úlovkoch u jednotlivých súťažiacich. Napriek tomu však prežili príjemný deň.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.484212301647264.1073741827.233537616714735&type=1&uploaded=11

 

MDŽ - 2013

Dňa 09.03.2013 riaditeľstvo OZ PVV - LV usporiadalo v poradí už 2. posedenie z príležitosti MDŽ v Szúnyog csárde v Želiezovciach. Po slávnostnom príhovore 1. námestníka Ľudovíta Nemca sa oficiálne zahájila zábava, kde členovia svoje nežné polovičky nenechali dlho oddychovať od samého začiatku. O výbornú atmosféru na tanečnom parkete sa postaral p. Forgáč zo Želiezoviec. To, že sa účastníci cítili výborne, svedčí aj fakt, že ešte ani o 03,00 hod sa nechcelo isť domov skoro nikomu.

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.466374160097745.1073741826.233537616714735&type=3

 

II. Výročné valné zhromaždenie OZ PVV - LV

 

Dňa 16.02. 2013 sa konalo v poradí II. Výročné valné zhromaždenie v bývalom kine v Želiezovciach, ktoré vlastní pán podnikateľ Mikloško. Po oficiálnych správach, ktoré prečítal riaditeľ PVV - LV Ing. Vékony, sa udeľovali pamätné plakety a pamätné listy pre jubilantov, ktorí oslavovali svoje životné jubileá. Po vyčerpaní programu nasledovalo občerstvenie, ktoré pripravil kolektív pána Mikloška, ktorému za kvalitnú stravu a príjemné posedenie aj touto cestou ďakujeme.

           

                                                                                                                                                                   I. námestník riaditeľa PVV -LV

                                                                                                                                                                                     Ľudovít Nemec

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.456904517711376.102038.233537616714735&type=3

 

 

Krátkodobá rekreácia LRS - Kováčová

     V dňoch 20. - 22. 11. 2012 sa uskutočnila krátkodobá rekreácia výsluhových dôchodcov Zboru  väzenskej a justičnej stráže SR Želiezovce v Liečebno - rehabilitačnom stredisku ZVJS v Kováčovej. Rekreácie sa zúčastnilo 37 výsluhových dôchodcov zboru. Uvítací večierok zahájil p. Ľudovít Nemec, ktorý poprial všetkým účastníkom príjemný pobyt a zároveň poďakoval za vynaložené úsiolie pri organizovaní tohoto posedenia pani Margite Nagyovej Köpenceiovej. Počas rekreácie účastníci využívali bazén s termálnou vodou, masáže v hydromasážnych vaniach, perličkové kúpele ako aj prechádzky v okolí. Dobrým relaxom bolo aj  posedenie v príjemnom prostredí bufetu pri kávičke.

     Záverom krátkododbej rekreácie všetci účastníci vyjadrili spokojnosť ako i presvedčenie, že aj o rok by sa chceli zúčastniť podobnej akcie v kruhu bývalých kolegov.

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.415635885171573.96010.233537616714735&type=3

 

 

   IV. Valné zhromaždenie OZ PVV - LV.

      Dňa 13.10.2012 sa konalo IV. Valné zhromaždenie OZ PVV - LV na poľovníckej chte v Hronovciach. Schôdza prebiehala v priateľskej atmosfére. Jeden z bodov programu bolo aj odovzdávanie čestných plakiet a krásnych prezentov pre jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili svoje okrúhle narodeniny a to p. Nagy Attila (40), p. Nap Robert (40), p. Gašparík Tomáš (50), p.Pompoš Ernest (60),p. Nagy Anton (60), a p. Barkóci Ján (60).

Taktiež boli udelené medaily za rozvoj OZ PVV-LV, ktoré udelil riaditeľ p. Vékony trom členom združenia a to : p. Ľudovítovi Nemcovi, p. Robertovi Csudaimu a p. Gabrielovi Szolárovi.

     Na záver zhromaždenia si členovia pochutili na výbornom hovädzom guláši, ktorý pripravili p. Csudai a p. Szolár, za čo im patrí veľká vďaka.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.404072829661212.93476.233537616714735&type=3

 

 

 

 

VI. ročník Súťaže vo varení gulášových špecialít - HRONOVCE.

     Poľovnícke združenie HUBERT Hronovce organizovalo dňa 6.10.2012 VI. ročník Súťaže vo varení gulášových špecialít, kde za OZ PVV - LV sa zúčastnili p. Ing. Július TAR a p. Norbert KOČERHA. Ako špecialitku varili guláš zo sumca. Z 26 súťažiacich družstiev sme získali diplom. Varili sa rôzne špecialitky ako napr. fazuľový guláš s údeným kolienkom, kapustnica, koložvárska kapusta a iné dobrôtky. Človeku sa len slinky zbiehali pri pohľade na tieto pokrmy. Verím, že tohtoročnú sezónu sme v podobných súťažiach úspešne ukončili a tešíme sa na ďaľšie akcie v budúcom roku.

                                                                                                                                           Zoltán  Z S I D O

                                                                                                                             člen riaditeľstva PVV - LV

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.398858896849272.92292.233537616714735&type=3

 

 

Obecné slávnosti - Pohronský Ruskov

     Dňa 18.08.2012 Samospráva obce Pohronský Ruskov organizovala XIII. obecné oslavy, kde v programe okrem iného bola návšteva múzea historických zbraní ako aj ukážka historických bojov II. svetovej vojny. Po uvedenom programe bola zahájená súťaž vo varení guláša, kde boli prihlásení aj členovia OZ PVV-LV p. Nemec a p. Csudai R., ktorí zo 16 členného družstva sa umiestnili na druhom mieste. Prvé miesto získal taktiež člen OZ PVV-LV pán Kočerha. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní vecných cien boli zahájené rôzne vystúpenia tanečných skupín, súťaže v pití piva a rôzne zábavné akcie. Kto sa chcel ešte zabávať , po 21:00 hodine sa začala pouličná zábava, kde hrala vynikajúca hudobná skupina M-M Trio z Pohronského Ruskova. Výborne ukončený sobotný večer.

http://www.facebook.com/video/?id=233537616714735

 

II.ročník súťaže vo varení guláša

 

Dňa 14.júla 2012 organizovalo OZ MIKULČAN II. ročník súťaže vo varení guláša, kde bolo prihlásených 24. družstiev po dvoch a troch členov. Organizátorom bol člen OZ PVV-LV p. Pavol Ivan. Za naše občianske združenie PVV-LV sa do súťaže prihlásili p. Csudai Robert a p. Szolár Gabriel. Počasie sa  umúdrilo a vydržalo celý deň, čo sa premietlo aj do dobrej nálady medzi súťažiacimi ako aj občanmi, ktorí po degustácii nestačili chváliť výborné jedlá.

Pred samotným zahájením varenia guláša bola vyhodnotená aj súťaž  v príprave najlepšej klobásy, kde naše družstvo získalo 3. miesto. Po vyhodnotení súťaže, kde naše družstvo získalo 1. cenu, sa zabávalo až do večera.

Ďaľší výborne strávený sobotňajší deň.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.367594983308997.83991.233537616714735&type

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.398858896849272.92292.233537616714735&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764528790282279.1073741836.233537616714735&type=3

Oslava MDŽ 16.03.2012

Dňa 16.03.2012 riaditeľstvo OZ PVV-LV usporiadalo posedenie z príležitosti MDŽ v Szúnyog csárde v Želiezovciach. Po slávnostnom príhovore riaditeľa PVV-LV Ing. Vékonya sa oficiálne zahájila zábava, kde členovia nenechali svoje polovičky oddychovať už hneď od začiatku. O výbornú atmosféru sa postaral Gabriel Forgáč zo Želiezoviec. To, že sa účastníci cítili dobre, svedčí aj fakt, že ešte ani o 02:00 hod. sa nikomu nechcelo ísť domov.

Valné zhromaždenie PVV-LV

     Dňa 17.februára 2012 sa konalo valné zhromaždenie v budove MŠ vo Svodove. Po privítaní a oboznámení členov s programom rokovania riaditeľ PVV-LV zahájil rokovanie. Po prednesení správy o činnosti združenia od posledného rokovania nasledovalo odovzdávanie pamätných plakiet pre našich jubilantov a to : p. Adrián Török - 40 rokov a p. Zoltán Zsidó - 50 rokov . Po tejto milej udalosti nasledovala vecná diskúzia, nakoľko sa týkala pripravovanej zábavy a taktiež víkendového pobytu v Sklených Tepliciach.

     Po vyčerpaní diskúznych príspevkov nasledovalo bohaté občerstvenie a volná debata medzi členmi.

                                                                              I. námestník riaditeľa PVV-LV :

                                                                                 Ľudovít  N e m e c

 

 


Relaxačný pobyt - Omšenie

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce v rámci starostlivosti o dôchodcov organizoval v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu pri ÚVTOS Želiezovce v dňoch od 21.októbra do 23. októbra 2011 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Omšenie krátkodobú rekreáciu pre dôchodcov. Počas pobytu sa o program a dobrú náladu postarala naša vedúca sl. Ing. Gabika Bodnárová, ktorej aj touto cestou chceme poďakovať.
1.námestník riaditeľa PVV-LV:
Ľudovít N e m e c

Fotky z akcie nájdete na:
www.facebook.com/media/set/?set=a.233566280045202.54300.233537616714735&type=3

II. Valné zhromaždenie PVV-LV

Dňa 15. Októbra 2011 sa konalo II. Valné zhromaždenie PVV-LV v poľovníckej chate v Hronovciach. Po privítaní a oboznámení členov s programom rokovania riaditeľ PVV-LV zahájil rokovanie valného zhromaždenia. Nakoľko v kolégiu riaditeľstva sa dohodlo o udelení pamätných plakiet pre jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili vek 50. a 60. rok svojho života, tak sme si uctili našich členov a to p.MUDr.     Bachledovú, Vaďovskú, Šplehu, Horvátha Imra a Kačániho. Po vyčerpaní programu rokovania bolo podávané občerstvenie, výborný jelení guláš, pečené ryby a rôzne dobroty, o ktoré sa postarali a pripravili pp. Csudai Robert a Szolár Gabriel.

Fotky z akcie nájdete na:


 

Súťaž vo varení guláša

Dňa 8.októbra 2011 organizovalo Poľovnícke združenie v Hronovciach v spolupráci so starostom p. Robertom Csudaim 5. ročník súťaže vo varení gulášu, kde bolo prihlásených 26 družstiev po dvoch až troch členoch. Tejto súťaže sa zúčastnili aj členovia PVV-LV a to p. Ľudovít Nemec, p. Július Tar a p. Gabriel Szolár, ktorí uvarili výborný perkelt z držiek a húb, ktorý chutil aj komisii. Atmosféra  bola výborná i keď trošku spŕchlo, nakoniec sa aj počasie umúdrilo.   
Fotky z akcie nájdete na:
Deň Zboru ZVJS SR Želiezovce

Dňa 23.septembra 2011 sa konali v rámci „ Dňa Zboru ZVJS SR Želiezovce „ rôzne súťaže a to : súťaž v rybolove a strelecká súťaž zo služobnej zbrane Pi, kde bolo zostavených 8 družstiev. Jedno družstvo zostavili aj členovia PVV-LV v zložení p. Ľudovít Nemec, p. Robert Csudai a p. Ladislav Horváth. Po vyhodnotení streleckej súťaže nasledovala súťaž vo futbale, kde boli prihlásené družstvá z Obvodného oddelenia PZ SR Želiezovce, Ústav na výkon trestu Rimavská Sobota a Ústav na výkon trestu Želiezovce. Za ÚVTOS Želiezovce bol prihlásený p. Szolár Gabriel z PVV-LV, ktorý bol ako brankár. Za jeho výsledky sa nebolo treba hanbiť, čo dokazovalo aj jeho ocenenie diplomom a „Putovným pohárom riaditeľa ústavu“ za najlepšieho brankára. Celá akcia prebiehala v priateľskom ovzduší a zároveň aj počasie zaprialo. I touto cestou ďakujeme riaditeľovi ÚVTOS Želiezovce p. mjr.Mgr. Rastislavovi Kostolánimu za dobre vydarený deň.

 Fotky z akcie nájdete na:

www.facebook.com/media/set/?set=a.233557826712714.54295.233537616714735&type=1

Pietna akcia k SNP

     Z príležitosti 67. výročia začiatku SNP ktoré vypuklo 29. augusta 1944, mestský úrad v Želiezovciach zorganizoval dňa 26. augusta 2011 o 15,00 hod. pietnu akciu, ktorej sa zúčastnili aj členovia PVV - LV v zložení riaditeľ PVV-LV Ing. Ladislav Vékony a 1. námestník riaditeľa Ľudovít Nemec.

Fotky z akcie nájdete na:

www.facebook.com/media/set/?set=a.233556123379551.54294.233537616714735&type=1

 

             

 

 TOPlist