Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE   LEVICE

Na stiahnutie
          

 

 

- Stanovy PVV - LV                        : http://policajtvvlv.wbl.sk/stanovy_oz_policajtvv_levice.doc

- Rokovací poriadok                        :     http://policajtvvlv.wbl.sk/rokovaciporiadok_pvv-lv.doc 

- Volebný poriadok                         :     http://policajtvvlv.wbl.sk/volebny_poriadok_pvv-lv.doc

- Smernica o hospodárení                :     http://policajtvvlv.wbl.sk/smernica_o_hospodareni_pvv-lv.doc

- Zápisnica z ustanovujúcej schôdze   :     http://policajtvvlv.wbl.sk/zapisnica1_pvv-lv.doc

- Uznesenie z 01.04. 2011                              :     http://policajtvvlv.wbl.sk/uznesenie1_pvv-lv.doc

- Plán činnosti na rok 2011                :    http://policajtvvlv.wbl.sk/plan_cinnosti_2011_pvv-lv.doc

- Prihláška za nového člena                     :    http://policajtvvlv.wbl.sk/prihlaska_za_clena__3_.doc

TOPlist