Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE   LEVICE

Oznámenia

           Oznamujem všetkým členom OZPVV-LV, že dňa 23.2.2019 o 14,00 hod. sa bude konať výročné Valné zhromaždenie v priestoroch reštaurácie WITCH Club v Šarovciach č.549 (oproti benzinovej pumpy TaM). Žiadam členov aby svoju účasť potvrdili telefonicky na č. 0944 411 900   alebo  na email:www.policajtvovysluzbelv@gmail.com

                                                         Riaditeľ Pavol Ivan  


                                    Oznámenie

Riaditeľ OZ PVV – Levice, touto cestou oznamuje svojim členom a ich rodinným príslušníkom že je možnosť prihlásiť sa na krátkodobý pobyt do RS Omšenie/Trenčianské Teplice/  v termíne 09.02. 2019  - 10.02. 2019, žiadam Vás o záväzné prihlášky / aj telefonicky / na tel. č. 0907 468 183, termín prihlásenia je do 13.01. 2019. Termin nástupu o  10.00hod 9.2.2019 odchod 10.2.2019 o 14.00hod.

Poplatky za krátkodobú rekreáciu sú následovné :
Výsluhový dochodca ZVJS a jeho manželka platia 13,85 na os./noc,
Výsluhový aj starobný a manželka starobná dochodkyňa platia 12,60 os./noc a cudzi 25,19 os./noc 

                                                                      Riaditeľ  Pavol Ivan

   Chcem poďakovať všetkým členom a ich rodinným príslušníkom za účasť na akcii organizovanej OZPVV – Levice, konanej dňa 8.9. 2018 v Lodenici - Hronovce.
Ďakujem organizátorom a kuchárom za prácu ktorú odviedli. Verím, že sa takto stretneme aj o rok.
 
                                                                                                            Pavol Ivan, riaditeľ

     

  Riaditeľstvo OZ PVV – Levice pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na posedenie pri guláši, ktoré sa bude konať dňa 08.09. 2018 v priestoroch Lodenice v Hronovciach začiatkom o 14,00 hod. Touto cestou žiadame členov združenia o nahlásení počtu osôb ktorí sa zúčastnia na akcii a to telefonicky na čisle  0944 411 900    alebo  na   e-mail:  policajtvovysluzbelv@gmail.com   ďakujeme.                                      

                                                     Riaditeľ združenia Pavol Ivan       

 

                                                         O Z N Á M E N I E

        Riaditeľstvo OZPVV - Levice   s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým členom,že

 dňa  4.11.2017 nás po ťažkej chorobe náhle opustil člen združenia pán Ján Sashalmi

 vo veku 72 rokov. Česť jeho pamiatke. Posledná rozlúčka zo zosnulím bude v stredu

 8.11.2017  o 14,30 na cintoríne v Kolte.

                                                                                       1. námestnik riaditela PVV-LV

                                                                                                        Ján Veselovský 

 

Riaditeľstvo OZ PVV - Levice Vás pozýva na posedenie pri guláši, ktoré sa bude konať

dňa 9.9. 2017 v Lodenici  Hronovciach o 14.00 hod.

                                                                                           Riaditel PVV - LV 

                                                                                                 Pavol  Ivan                                                        

  Oznamujem všetkým členom OZPVV-LV, že dňa 4.3.2017 o 14,00 hod. sa bude konať výročné Valné zhromaždenie v priestoroch reštaurácie WITCH Club v Želiezovciach. Účasť členov je nutná, nakoľko sa bude vyberať aj členský príspevok na rok 2017.

Svoju účasť potvrďte telefonicky na t.č. 0944 411 900   alebo

na  e-mail:www.policajtvovysluzbelv@gmail.com                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          riaditeľ  PVV-LV

                                                                                                                           Pavol  Ivan

 

Oznamujem všetkým členom OZPVV – LV, že dňa 29.10. 2016 začiatkom o 15,00 hod. sa bude konať  Valné zhromaždenie v priestoroch ZVJS SR Santovka. O občerstvenie a guláš bude postarané, v prípade záujmu o prenocovanie na ubytovni kontaktujte hospodára združenia p. Szalaiho na tel. č. 0944411900, alebo na e-mailovú adresu združenia : policajtvovysluzbelv@gmail.com do 14.10.2016.

 

                                                                                                                 riaditeľ PVV-LV

                                                                                                       Pavol   Ivan

 

Riaditeľstvo oznamuje členom zrušenie 1. ročníka súťaže vo varení gulášových špecialít   v  Lodenici Hronovce z dôvodu nízkeho záujmu členov o akciu.

                                                                                                                                  Riaditeľstvo OZ PVV Levice

 

Dňa 14.5. 2016 Občianske združenie Policajt vo výslužbe Komárno zorganizovalo v Okoličnej  na Ostrove rybársku súťaž. Do ktorej sa zapojilo aj naše družstvo v zložení pána Gabriela Szolára, Róberta Csudaiho, Ladislava Dostála. Váha 17,65 kg. rozhodla že   súťažiace družstvo z Občianskeho združenia Policajt vo výslužbe - Levice sa umiestnilo na  1. mieste, za čo im touto cestou srdečne gratulujeme. Srdečná vďaka patrí aj organizátorom tejto súťaže pod vedením riaditeľa združenia p. Čačka.

                                                                                                                                                                                                        Riaditeľstvo OZ PVV Levice

 

 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom OZ PVV-Levice,ktorí sa dňa 20.02.2016 zúčastnili na výročnom Valnom zhromaždení a svojím hlasom mi prejavili dvôveru.Zároveň chcem požiadať členov združenia ktorí nemajú uhradené členské na rok 2016, aby sa kontaktovali z hospodárom nášho združenia a členské uhradili.  Ďakujem

                                                                                                                                         Pavol     Ivan

                                                                                                                                                     Riaditeľ OZ PVV LV

 

Oznamujem všetkým členom OZPVV-LV, že dňa 20.2.2016 o 14,00 hod. sa bude konať výročné Valné zhromaždenie v priestoroch reštaurácie WITCH v Želiezovciach. Účasť všetkých členov je nutná z dôvodu volieb nového riaditeľa združenia a zaplatenia členského príspevku na rok 2016.  Svoju účasť potvrďte telefonicky na t.č. 0944411900 alebo na e-mail:www.policajtvovysluzbelv@gmail.com

                                                                                                                              1. námestník riaditeľa PVV-LV

                                                                                                                                         Pavol  Ivan

Riaditeľstvo  OZ PVV – LV by sa chcelo touto cestou poďakovať všetkým členom združenia, ktorí  sa dňa 24.10. 2015 zúčastnili na mimoriadnom Valnom zhromaždení PVV LV, ktoré sa konalo v stredisku ZVJS SR Santovka. Sme radi že pozvanie prijal aj generálny riaditeľ ZVJS SR plk. Ing. Milan Ivan. V neposlednom rade chceme poďakovať aj p. Szolárovi  za chutne uvarený guláš. V príjemnej atmosfére sme si zaspomínali na časy aktívnej služby ako aj na aktuálne starosti a radosti všedného  života. Ďakujeme.

                                                                                                                    Riaditeľstvo OZ PVV - LV

 

    Oznamujem všetkým členom OZPVV – LV, že dňa 24.10. 2015 začiatkom o 15,00 hod. sa bude konať mimoriadne Valné zhromaždenie v priestoroch ZVJS SR Santovka. O občerstvenie a guláš bude postarané, v prípade záujmu o prenocovanie na ubytovni kontaktujte hospodára združenia p. Szalaiho na tel. č. 0944411900, alebo na e-mailovú adresu združenia : policajtvovysluzbelv@gmail.com do 30.09.2015.

 

                                                                                        1 námestník riaditeľa PVV-LV

                                                                                                       Pavol   Ivan

      

           Riaditeľstvo OZ PVV – LV oznamuje, že  pri príležitosti  Dňa víťazstva nad fašizmom sa dňa  07.mája 2015  so začiatkom o 15,00 hod. bude konať kladenie vencov k Pomníku padlých hrdinov II. svetovej vojny na Námestí Svätého Jakuba v Želiezovciach. Členovia OZ PVV – LV sa v prípade záujmu môžu zúčastniť tejto pietnej akcie a uctiť si tak pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy v II. svetovej vojne.

                                                                                                                                            Ing. Ladislav  Vékony

                                                                                                                                                      riaditeľ OZ PVV-LV            

 

                                                                                            

  Ďakujem členom OZ PVV-Levice,ktorí sa zúčastnili dňa 28.02.2015 na výročnom Valnom zhronaždení a svojím hlasom mi prejavili dôveru, zároveň chcem požiadať všetkých členov združenia ktorí neuhradili členské 15 eur. na rok 2015 nech tak urobia najneskôr do 31.03.2015 u hospodára združenia p. Szalaiho. Ďakujem a teším sa na  spoluprácu.

                                                                                                                             Vékony  Ladislav,    Ing.

                                                                                                                                       riaditeľ

Oznamujem všetkým členom OZPVV-LV,že dňa 28.02.2015 o 13,00 hod.sa bude konať výročné Valné zhromaždenie v priestoroch reštaurácie WITCH v Želiezovciach.Účasť všetkých členov je nutná z dôvodu volieb nového riaditeľa združenia a zaplatenia členského príspevku na rok 2015.

Svoju účasť potvrďte telefonicky u 1.námestníka riaditeľa na č.t. 0944411900, alebo na e-mailovú adresu združenia:  policajtvovysluzbelv@gmail.com                                 

                                                                                                                              1. námestník riaditeľa PVV-LV

                                                                                                                                           Zoltán Béreš

 

Riaditeľstvo OZPVV-Levice s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým členom,že dňa 15.12.2014 nás po ťažkej chorobe náhle opustil riaditeľ združenia pán Ľudovit Nemec,česť jeho pamiatke.

 

Oznamujem členom, že je možnosť prihlásiť sa na krátkodobú rekreáciu v dňoch 29.10. až 31.10.2014 v LRS Kováčová. Termín prihlásenia do pondelka t.j. do 20.10.2014 u riaditeľa na č.t. 0944 050 191.

                                                                                                       Ľudovít Nemec

                                                                                                                                                  riaditeľ   

 

Starosta obce Hronovce usporiada dňa 20.09.2014 so začiatkom o 12,00 hod. VIII. ročník súťaže vo varení guláša a gulášových špecialít , na ktorú je možné prihlásiť dvoj až troj členné družstvá do 18.09.2014.

                                                                                                       Ľudovít  Nemec
                                                                                                             riaditeľ                                                                                                

        Mesto Želiezovce organizuje súťaž vo varení kapustnice dňa 29.08.2014 o 13,00 hod.,ktorá sa bude konať na Amfiteátri v Želiezovciach. Na pozvanie primátora mesta OZPVV-LV prihlásilo 3-členné družstvo p.Csudai,Szolár,Nemec. Príďte si skrášliť predĺžený víkend a podporiť súťažiacich vo varení.                                                                                  

                                                                                        Ľudovit  Nemec

                                                                                                riaditeľ                                                            

         OZ Mikulčan usporiada dňa 12.07.2014 o 13,00 hod.tradičnú súťaž vo varení guláša a špecialít,kde sa zúčastní aj družstvo OZPVV-LV. Prídťe povzbudiť jednotlivé družstvá a spravíte si aj krásny deň. Tentoraz to bude guláš z kohúta. 

                                                                                           Ľudovit Nemec                                                                                                                                            riaditeľ

         Oznamujem členom OZPVV-LV , že plánovaná 3. zábava k príležitosti MDŽ dňa 14.03.2014

vo Witch clube sa neuskutoční z dôvodu malej účasti. V prípade záujmu sa táto akcia môže

uskutočniť v najbližších mesiacoch.

                                                                                                        Ľudovit Nemec

                                                                                                                                                                      riaditeľ

           Oznamujem členom OZPVV-LV, že plánujeme 3.zábavu k príležitosti MDŽ na deň 14.03.2014 vo Witch clube so začiatkom o 19.00 hod. Záväznú účasť žiadam nahlásiť u p. Szalai Dušana na t.č.: 0908 707 139, najneskôr však do 09.03.2014. Poplatok na 1 osobu činí 15eur.    

                                                                                            Ľudovít Nemec

                                                                                                riaditeľ                                                                 

Dňa 08.decembra 2013 o 10.00 hod. sa bude konať v Koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach Benefičná aukcia pod názvom ,,Art for help",ktorá je zameraná na pomoc seniorom a socialne slabým a odkazaným rodinám a jednotlivcom,ktorí si sami nevedia a nemôžu pomôcť v rámci regionu a mesta Levice.

     Sme radi,že sa do tohto projektu zapojil aj naš člen pán Jozef Beník,ktorý tento projekt podporil dvoma výtvarnými dielami.Tento čin dokazuje že v našom občianskom združení sú ľudia vidiaci nielen očami ale i srdcom.

                                                                                               Ďakujeme

        

 

 

 


 

                                                                                         O  Z  N  Á  M  E  N  I  E

     Oznamujem všetkým členom OZ PVV-LV, že dňa 11.05.2013 o 17,00 hod. sa koná mimoriadné Valné zhromaždenie v Hronovciach na Obecnom úrade. Účasť členov je nutná.

                                                              1. námestník riaditeľa PVV-LV :

                                  Ľudovít  Nemec

 

 

O Z N Á M E N I E

 

     Oznamujem všetkým členom OZ PVV - LV, že dňa 16.02.2013 o 16,00 hod. sa koná výročné Valné zhromaždenie  v bývalom KINE v Želiezovciach. Účasť členov je nutná, nakoľko sa bude vyberať aj členský príspevok na rok 2013.

     Svoju účasť potvrdte telefonicky u Riaditeľa PVV-LV na č.MT : 0908 432 280 do 03.02.2013 z dôvodu zaistenia občerstvenia.

                                                                    1. námestník riaditeľa PVV-LV :

                                                                     Ľudovít N e m e c

 

 

 

 

   

   

 

    Dňa 27.09.2011 sa riaditeľ PVV-LV Ing. Ladislav Vékony a 1. námestník riaditeľa Ľudovít Nemec zúčastnili rokovania s Okresným riaditeľom PZ Levice pplk. Mgr. Miroslavom Košútom. Predmetom rokovania bolo prezentovanie Občianského združenia Policajt vo výslužbe - Levice a vzájomná spolupráca s OR PZ Levice.

      

 

 

TOPlist