Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE   LEVICE

Sadzobník pokút

Vitajte na stránke policajtvvlv.wbl.sk v sekcii Sadzobník pokút

Nový sadzobník pokút od 1.10.2014.
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

Výška pokuty

 Nerešpektovanie dopravnej značky Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

60 €

Nerešpektovanie dopravnej značky Zákaz predchádzania

60 €

Nerešpektovanie dopravnej značky Daj prednosť v jazde a Stoj, daj prednosť v jazde!

150 € 

Jazda na červenú

150 € 

Neuposlúchnutie pokynov policajta

100 €

Odmietnutie dychovej skúšky

správne konanie

Používanie antiradaru

150 €

Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky

správne konanie

Vedenie vozidla bez platných dokladov

30 €

Nedanie prednosti chodcovi na priechode

60 €

Vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia

správne konanie

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu

správne konanie

Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov

60 €

Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám

30 €

Neopodstatnené zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie

60 €

Telefonovanie počas jazdy bez súpravy "voľné ruky"

60 €

Používanie hanlivých gest a vulgárnych prejavov

30 €

Vyhadzovanie predmetov z vozidla

60 €

Používanie vozidla mimo cesty

150 €

Nepoužitie bezpečnostného pásu

60 €

JAZDA V JAZDNÝCH PRUHOCH

Výška pokuty

Nedanie prednosti pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého

100 €

Nedanie prednosti v prípade spôsobenia dopravnej nehody

správne konanie

Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky

60 €

Obmedzenie električky na električkovom páse

50 €

Ohrozenie električky na električkovom páse

60 €

Bezdôvodná jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu

30 €

Nedanie prednosti autobusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu

60 €

Nedanie prednosti autobusu v prípade spôsobenia dopravnej nehody

správne konanie

Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla verejnej dopravy

60 €

Ohrozenie osoby v prípade spôsobenia dopravnej nehody

správne konanie

OBCHÁDZANIE, PREDCHÁDZANIE A ODBOČOVANIE

Výška pokuty

Ohrozenie iných vodičov pri obchádzaní prekážky

60 €

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní

50 €

Ohrozovanie vodičov za vozidlom pri obchádzaní

60 €

Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje

60 €

Bránenie v predchádzaní

60 €

Porušenie zákazu predchádzania

150 €

Porušenie zákazu predchádzania v prípade spôsobenia dopravnej nehody

správne konanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní

60 €

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní

60 €

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní, ak príde k ohrozeniu

100 €

Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní v prípade nehody

správne konanie

Nedanie prednosti v jazde električke

60 €

RÝCHLOSŤ JAZDY

Výška pokuty

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy

60 €

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy v prípade dopravnej nehody

správne konanie

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 6 do 10 km/h

10 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 11 do 15 km/h

30 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 16 do 20 km/h

50 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 21 do 25 km/h

70 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 26 do 30 km/h

100 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 31 do 35 km/h

150 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 36 do 40 km/h

200 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 41 do 45 km/h

250 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 46 do 50 km/h

300 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 51 do 55 km/h

350 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 56 do 60 km/h

400 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 61 do 65 km/h

450 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci od 66 do 70 km/h

550 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o viac ako 71 km/h

650 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 11 do 15 km/h

20 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 21 do 25 km/h

50 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 26 do 30 km/h

80 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 31 do 35 km/h

120 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 36 do 40 km/h

150 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 41 do 45 km/h

200 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 46 do 50 km/h

280 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 51 do 55 km/h

350 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 56 do 60 km/h

400 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 61 do 65 km/h

450 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce od 66 do 70 km/h

550 €

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce o viac ako 71 km/h

650 €

JAZDA CEZ KRIŽOVATKU A VCHÁDZANIE NA CESTU

Výška pokuty

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste

150 €

Nedanie prednosti v jazde, ak príde k dopravnej nehode

správne konanie

Nedanie prednosti v jazde (pravidlo pravej ruky)

100 €

Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde

60 €

Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste

60 €

Znečisťovanie cesty

30 €

Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané

60 €

Zastavenie, ak pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m

60 €

Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty

60 €

Ak neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky

60 €

Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke

60 €

Neoznačenie prekážky cestnej premávky

60 €

ĎALŠIE PORUŠENIA

Výška pokuty

Nepoužitie zimných pneumatík, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza

60 €

Neumožnenie plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy

100 €

Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy

60 €

Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy stretávacími svetlometmi

60 €

Použitie svetlometov do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší

30 €

Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti

60 €

Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia

30 €

Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb

60 €

Nesprávne umiestnenie a upevnenie prepravovaného nákladu

60 €

Neumiestnenie výstražného trojuholníka počas núdzového státia

60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku

60 €

Porušenie zákazu zastavenia a státia na zeleni

60 €

Neoprávnené používanie parkovacieho preukazu

60 €

Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h

60 €

Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených

60 €

Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na diaľnicu

100 €

Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na označených miestach

60 €

Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici

60 €

Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás na diaľnici

60 €

Pomalé predchádzanie na diaľnici, ak obmedzuje iné motorové vozidlo

60 €

Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde

60 €

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist